שיר למעלות עופרת יצוקה Save Israel From Terror

A Prayer for our Israeli Soliders may God bring them back home safely Do the Right Thing, Say No to Terror, Love Israel! We only ask to live in peace, Open the world map, look for Israel, Now look around it, something is definitely wrong there.. So much Arab land… and they still want more.. I'ts not going to stop until they take everything we have.. our Land, Children, Breath and our Souls… Hating Israel is Supporting Terror, Hating Israel is Loving War. שיר למעלות – תהילים פרק קכא תפילה לשלום חיילינו שה' ישמור עליהם ויחזירם בשלום

Current day month [email protected] *