סיפורי מעשיות – מעשה מחיגר – ר' נחמן חלק ב 'RABBI NACHMAN'S STORIES

הק' (פרשת בהעלותך דף קנ"ב.) ואלו הם תמצית דבריו "רבי שמעון אמר,אוי לאותו בן אנוש האומר כי התורה אינה באה להראות לנו אלא סיפורי דברים בעלמא…אלא כל דברי התורה הם דברים…
Video Rating: 0 / 5

Current day month [email protected] *