לוחות הברית ריקוד

ריקוד מעגל לחן ומלים מקורות תמני , מבצע עידן רייכל Circle dance called the Ten comemndments .Choreographer Israel Yakovee . Song Traditional Yemenite , singer Edan Rychel Project. Video by Earl Fisher . Dancers from R to L liatt ,Israel Shirley and Joani

Current day month [email protected] *