חיים משה – שלום עליי Haim Moshe – Shalom Aliy 1982 ISRAEL

Melody: From Yemen(From Aden) / לחן: תימני עדני Lyrics: Zeharya Menahem / מילים: זכריה מנחם Year: 1982 / שנה: 1982 Album: Ahavat Hayay (Love of My Life) / אלבום: אהבת חיי Track: 3 / רצועה: 3

Current day month [email protected] *