זוהר ארגוב – אל נבקש zohar argov – we shall not ask

אל נבקש\ יש דברים נסתרים — זוהר ארגוב מילים — תמי לוי לחן — משה נגר אל נבקש הכל לדעת אל נסתקרן לגבי המחר יש לפעמים שסיבה לא נודעת יש לפעמים שנבצר הדבר יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה לא צריך כל דבר לחקור ולשאול לפעמים גם מותר לא לדעת הכל אל נבקש סיבה לכל צעד אל נבקש לדעת כל סוד יש לפעמים שסיבה לא נודעת אל נתיאש, אל נפסיק לצעוד יש בוודאי דברים שעשינו ישנם כאלה לא מעטים אם עדיין סיבה לכל זאת לא גילינו אולי נגלה סיבתם בעתיד We shall not ask…– Zohar Argov Lyrics — Tami Levy Music — Moshe Nagar We should not dare to know everything We should not be curious about tomorrow A reason may yet be unknown Something may yet be impossible to achieve Refrain: There are hidden things which we will never know nor understand We will also do things of no obvious reason There is no need to investigate and ask about every single thing Sometimes we can just not to know all We shall not find a reason for each our step or uncover every secret Some reasons will still remain unknown But we must not fall in despair and stop our stride We have certainly done deeds probably many of them Even if we have not found a reason for them we might still be able to find it
Video Rating: 4 / 5

Current day month [email protected] *