הפגנת מחאה – שלמה ארצי, ארץ חדשה

A massive rally in Tel Aviv Saturday night for the third consecutive week, over 300000 came out nationwide.

Current day month [email protected] *